خانه / دسته‌بندی نشده / نقش اصلی در ناآرامی های اخیر را خرده رسانه ها بازی کردند

نقش اصلی در ناآرامی های اخیر را خرده رسانه ها بازی کردندسیدنظام الدین موسوی پنجشنبه شب در نهمین پاتوق اصحاب ادب، هنر و رسانه انقلاب اسلامی با عنوان ‘رسانه در بحران’ که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، افزود: قبل از بررسی نقش رسانه در بحران باید ابتدا به مساله بحران در رسانه رسیدگی کرد.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: در ناآرمی های اخیر که در مشهد و چند شهر دیگر از کشور رخ داد، آنچه بیش از همه خود را نشان داد، مساله بحران در رسانه بود.
وی تاکید کرد: باید بررسی کرد چرا رسانه ها نتوانستند بروز چنین وقایعی را پیش بینی کنند، چرا رسانه ها سردرگم بودند و چرا به خوبی عمل نکردند.
وی گفت: جنگ اصلی در عرصه های اجتماعی و سیاسی جهان کنونی، جنگ روایت هاست و رسانه ای که نخستین جریان را از یک واقعه روایت می کند، پیشتاز است.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: در ناآرامی های اخیر، رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها بویژه رسانه های رسمی کشور دچار یک سرگشتگی بودند.
موسوی اظهار کرد: امروز کشورهای غربی که خود مبدع رسانه های جدید بودند، در تعریف ماهیت رسانه دچار از هم گسیختگی شده اند و احساس می کنند هم مفهوم رسانه دچار بحران شده و هم جامعه را دچار از هم گسیختگی کرده است.
وی بیان کرد: در ناآرامی های اخیر، کانال های فضای مجازی بویژه تلگرام رسما به دروغ پراکنی پرداختند اما این دروغ های رسمی خریدار زیادی داشت و دنبال کنندگان این کانال به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
وی ادامه داد: برخی از این کانال ها در فضای مجازی شاید روی حماقت گروهی از مردم حساب کرده بودند که چنین دروغ هایی را عنوان می کردند و در واقع تصمیم بر اثرگذاری روی ذهن و افکار عمومی داشتند.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: در دو دهه اخیر رسانه های غیررسمی به سمت و سویی پیش رفته اند که چیزی جز واقعیت را بیان کنند، در واقع آنچه که بیان می کنند، بدلی از واقعیت است که به جای واقعیت می نشیند.
موسوی اظهار کرد: آمریکا و کشورهای غربی که اسطوره ای ندارند، با مهندسی معکوس در حال خلق اسطوره ها در آینده هستند و چیزهایی که واقعیت ندارد را خلق کرده و از آن بدل واقعیت می سازند.
وی گفت: در ناآرامی های اخیر، صحبت هایی که از دیدگاه من و شما، اشتباه بود برای بسیاری از افراد قابل پذیرش آمد زیرا در اینجا رسانه خلق واقعیت می کند و اتفاقی که رخ نداده است را به وجود آورده و بدلی از واقعیت به معرض نمایش درمی آید و مردم آن را باور می کنند.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی اظهار کرد: اتفاق دیگری که در دنیای رسانه ای امروز جهان به وقوع پیوسته، این است که رسانه های رسمی دیگر کارکرد گذشته را ندارند و دنیا با پدیده ای به نام خرده رسانه ها یا رسانه های غیررسمی مواجه شده است.
موسوی گفت: در این ناآرامی ها، رسانه های رسمی کشور خاموش بودند و روایت ها از وقایع مربوط به خردرسانه ها بود، رسانه هایی که نیروی انسانی، امکانات مجهز و تخصص ندارند و تولید خبر آنها مبتنی بر شهروند خبرنگاری است.
وی بیان کرد: در زمان کاندیداتوری ترامپ برای ریاست جمهوری، 95 درصد رسانه های رسمی و اصلی آمریکا با وی مخالف بودند اما آنچه برای ترامپ رای آورد، همین خردرسانه ها بود زیرا آن موقع توئیت ترامپ 15 میلیون دنبال کننده داشت و از طریق فضای مجازی رای های زیادی را به دست آورد.
وی ادامه داد: امروز رسانه های رسمی و نامدار کشور تیراژ چاپ یا آمار بازدیدکنندگان اندکی دارند، در حالی که یک کانال تلگرامی بی نام و نشان بیش از 50 هزار دنبال کننده در فضای مجازی دارد.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: امروز در دنیای رسانه، بازی تغییر کرده است، رسانه های رسمی دچار بحران شده اند و چون صاحب هویت هستند نمی توانند برخی مسائل را علنی و شفاف بیان کنند.
موسوی اظهار کرد: دولت که شعار ‘آزادی بیان’ اظهار می کند، به رسانه های رسمی اجازه انتشار برخی مسائل و اخبار را نمی دهد، رسانه های رسمی قفل هستند و در نتیجه این محدودیت، رسانه های غیررسمی و نیابتی که مسئولیت و شناسنامه و هویت ندارند، محل رجوع مردم می شوند و عموم مردم به اخبار این رسانه ها اعتماد می کنند.
وی گفت: امروزه زمین و عرصه بازی برای رسانه تغییر کرده است، لذا جبهه فرهنگی انقلاب اگر از این موضوع نگران است نباید منتظر حرکت رسانه های رسمی باشد.
وی بیان کرد: رسانه های غیررسمی یا خردرسانه ها، در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار هستند و تاثیر زیادی بر جامعه می گذارند لذا اگر رسانه های رسمی میدان داری نکنند و تریبون انعکاس دغدغه ها و مطالبات مردم نباشند، خردرسانه ها علم را به دست گرفته و میدان داری می کنند که به هیچ وجه به نفع جامعه نیست.
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی گفت: تبیین و پیگیری مطالبات از سوی رسانه های رسمی کشور باید مستند و منطقی باشد، اگر رسانه ای در این زمینه اشتباهی بکند، بستر سوء استفاده دشمنان را فراهم می کند.
7489/5132
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدیانتهای پیام /*


درباره gohari