خانه / دسته‌بندی نشده / برف مدارس آذربایجان شرقی را برای دومین روز تعطیل کرد

برف مدارس آذربایجان شرقی را برای دومین روز تعطیل کردبه گزارش ایرنا، در شهرستان اهر، مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل است و مدارس تمام مقاطع مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت 9 صبح شروع به فعالیت می کنند.
در شهرستان مراغه نیز همه مدارس بخش سراجو در تمامی مقاطع تحصیلی، مدارس مقطع ابتدایی روستاهای بخش مرکزی در نوبت صبح تعطیل است و همه مدارس شهری مراغه با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.
بر اساس این گزارش، در شهرستان هوراند نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و مناطق روستائی تعطیل است.
گزارش حاکی است: در شهرستان ورزقان نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی درمناطق شهری و روستائی تعطیل است.
در شهرستان کلیبر، مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشد، ضمن اینکه در مدارس شهری ، مقاطع پیش دبستانی ، استثنایی و ابتدایی در نوبت صبح تعطیل و متوسطه اول و دوم بایک ساعت تاخیر از ساعت 9 شروع می شود.
در شهرستان چاراویماق نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و مناطق روستائی تعطیل است، ضمن اینکه در شهرستان هشترود هم همه مقاطع تحصیلی مدارس مناطق شهری و مناطق روستایی در نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل است.
در شهرستان هریس مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام شده ضمن اینکه در مناطق شهری، مراکز پیش دبستانی و استثنایی تعطیل می باشد و مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه ی دوره ی اول و دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت 9 صبح شروع می شود.
در بخش مهربان شهرستان سراب نیز مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و استثنایی در مناطق شهری و روستایی نوبت قبل از ظهر تعطیل می باشد و مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم اعم از مناطق شهری و مناطق روستایی با یک ساعت تاخیر راس ساعت 9 صبح شروع می شود.
در بخش نظر کهریزی نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق شهری و مناطق روستائی تعطیل است، ضمن اینکه در بخش خاروانای شهرستان ورزقان نیز همه مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در نوبت صبح با یکساعت تاخیر راس ساعت 9 شروع می شود.
در بخش خواجه نیز مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل می باشد و مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت 9 صبح شروع به فعالیت می کند.
در بخش ترکمانچای شهرستان بستان آباد نیز همه مقاطع تحصیلی مدارس مناطق شهری و مناطق روستایی در نوبت صبح تعطیل است.
بارش پراکنده برف و سرمای هوا از سه روز قبل مناطق مختلف آذربایجان شرقی را در بر گرفته است به گونه ای که تردد در محورهای ارتباطی این استان بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.
تنظیم و انتشار: عزیزی راد
518انتهای پیام /*


درباره gohari